ཝུའུ་དབྱིང་ཇེས་འགན་འཁྲི་གཉིས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་ཕྱོཌ་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་གསུངས།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2019-04-19

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

སྤྱི་ཟླ ༤ ཚེས ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།  ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་ཨུད༼ཏང་ཙུའུ༽ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་བྱེད་པོའི་འགན་འཁྲི་དང་སྒྲིག་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅིའི༼སྒྲིག་བཤེར་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་ ༽འགན་འཁྲིར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པའི་དུས་ཁག་དང་པོའི་སྦྱོང་བརྡར་འཛིན་གྲྭ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭར་སློབ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཇེ་སློབ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་ཀྱང་གནང་བ་དང་།  ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྒྲིག་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི། ལྟ་ཞིབ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཝང་གཡུང་ཅུན་གྱིས་སློབ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་རེད།  ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་པད་མ་དབང་འདུས་དང་ལེའུ་ཅང་རྣམ་གཉིས་སློབ་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ཚེ་སྒྲོན། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]