བོད་ཀྱི་རི་འཁྱར་སྲོག་ཆགས་གསོན་ཚད་མང་དུ་ཕྱིན།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2019-08-07

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

བྱང་ཐང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ནི་དེང་སྐབས་རང་རྒྱལ་གྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་རི་འཁྱར་སྲོག་ཆགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།  ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན་བརྗིད་ཆེའི་ལོ་ངོ་ ༧༠ དུས་རབས་གསར་པར་འབད་པས་སྐྱོད།  སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་ལ་སྐོར་ཞིབ་བྱེད་ཅེས་པའི་བོད་ཀྱི་ལེའུ་ནང་།  རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ནང་གི་གཙོད་གནས་སྤོས་བྱེད་ཚུལ་བསྟན་པ་བརྒྱུད་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་རང་ལྗོངས་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཚོའི་སེམས་སུ་ཟུག་པ་བྱས་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ངག་དབང་། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]