ཆུ་བེད་སྒྲིག་བཀོད་ཉམས་བཟོ་བྱས་ནས་དཔྱིད་འདེབས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱེད།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2019-04-17

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

ཞིང་ནང་ཆུ་བེད་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་།  ཆུ་འདྲེན་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་རུ་དང་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ནི་རང་ལྗོངས་སུ་དཔྱིད་རྨོད་དང་དཔྱིད་འདེབས་གྲ་སྒྲིག་གི་ཞིང་ལས་ཁྲོད་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།  དགུན་ཟླ་རིང་མོ་ཕར་ལ་བསྐྱལ་ནས་དཔྱིད་མགོ་ཤར་ཚུན་རང་ལྗོངས་ཀྱི་རིམ་ཁག་ཚན་པ་ཁག་གིས་ཞིང་ནང་ཆུ་བེད་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཟོ་སྲུང་སྐྱོང་ལས་ཀར་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་།  མང་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཐོག་ཆུ་ཡུར་དང་ཆུ་མཛོད་ཆུང་རིགས།  ཆུ་ལམ་སོགས་ཞིང་ནང་ཆུ་བེད་སྒྲིག་བཀོད་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཉམས་བཟོ་བྱས་ནས།  ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཁྲོད་ཞིང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་ཐུབ་རྒྱུ་འགན་སྲུང་བྱས་ཡོད།།

  ༼  ཡིག་བསྒྱུར་བློ་གྲོས། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]