དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་འཆར་ཉེའི་མཚམས་སུ་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།       རྩོམ་པོ།   ཧྲེ་ཞོན་ཡང་།      སྤེལ་དུས།   2020-01-13

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་འཆར་ཉེར་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་རའི་ནང་འཚམས་འདྲིའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་མྱུར་སྐྱེལ་བ་དང་བདེ་སྲུང་མི་སྣ།  སྡེ་ལས་སྒྲུབ་མཁན།  གཙང་སྦྲ་བ།  ཁ་ལོ་བ་སོགས་ལ་ལག་ཤུབས་དང་སྐེ་དཀྲིས།  འཚམས་འདྲིའི་དངུལ་སྨར་བཅས་སྤྲད་པ་མ་ཟད།  ཁོང་ཚོ་ལོ་གསར་སྤྲོ་པོ་དང་བྱ་བ་ལམ་ལྷོངས།  སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་བཅས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུས་པ་རེད།

  ༼  མིག་ཚེས་བསྒྱུར། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]