ལྷ་སའི་མེ་ཏོག་ཁྲོམ་ར་ཁག་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་ལས་གཉེར་བྱེད་འགོ་ཚུགས།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2020-03-16

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

ཉེ་དུས།  གསར་འགོད་པས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་གྱི་མེ་ཏོག་ཁྲོམ་ར་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།  རིམས་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཚོང་མཚམས་ཉིན ༤༠ ལྷག་ཙམ་བཞག་རྗེས་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་གྱི་མེ་ཏོག་ཁྲོམ་རས་རིམས་ནད་འགོག་ཟོན་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་ལས་གཉེར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད།།

  ༼  ཡིག་བསྒྱུར་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]