ཞང་ཞུང་སྒོ་པ་ཁྱུང་པོ་རི་རྩེ་དྲུག

ཡོངས་ཁུངས།   ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། སྤེལ་དུས།   2014-11-19

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན་པར་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་པ།

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན།

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་འདུས་སྡེ་ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན་ནི། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་གི་རྩེ་དྲུག་རི་བོའི་སྟེང་དང་རྒྱལ་ལམ ༣༡༧ ནས་སྤྱི་ལེ ༡༧ ཙམ་ལས་མེད་ལ་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་རྨིད ༤༨༥༠ ལྷག་ཙམ་གི་གནས་སུ་ཆགས་ཡོད་ལ།  སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་བསྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ས་འབབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གནའ་བོའི་བོན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཡིན།

༼ རྩོམ་སྒྲིག་ཚེ་སྒྲོན།༽
ལོགས་སུ་ཉར་བ།